IBILALDI TOKIKO PLANA

Herri Elkargoak, turismo mailan duen eskumenean oinarrituz, Tokiko Ibilaldi Plana arra-egin du elkargoko Lurraldean ibilaldi mailako eskaintzaren bateratzeko gisan. Gaur egun, Turismo Bulegoak, bereziki, zabaltzen duen topogida batean sailkatu 55 ibilaldi badira. Beren berezitasunarentzat eta bazterren edertasunarentzat hautatu itzuliak familieri zuzenduak dira bereziki. Itzulien zainketa programa batek horien erabilpena laketa izaitea bermatzen du.